Kategoria: Świadectwa

  • Podjęłam krucjatę pięć miesięcy temu w intencji osób, które piją w mojej rodzinie bliższej i dalszej. Początkowo myślałam, że co mnie to będzie kosztowało? Ja nie piję, nigdy z tym […]